Zoeken
 

Technische Groothandel

De Technische Groothandel is met 45.000 werknemers de grootste groothandelsbranche. Binnen deze branche zijn er talrijke technische productspecialismen en is er contact met een grote verscheidenheid aan andere sectoren, branches en bedrijven. Er zijn veel kenniswerkers/professionals in de Technische Groothandel werkzaam, voor wie De Unie op verschillende gebieden een deskundige sparringpartner is. Daarnaast is De Unie partij bij de cao Technische Groothandel.

De laatste jaren maakt deze branche op arbeidsvoorwaardelijk gebied grote stappen vooruit. Een tastbaar voorbeeld is de ontwikkeling van een via internet te raadplegen managementtool.

Een nieuwe populaire versie van de nieuwe CAO Technische Groothandel.

Na het afsluiten van een nieuwe cao hebben partijen er hard aan gewerkt om ook weer een nieuwe ‘populaire versie’ te ontwikkelen. Dit is een beter leesbare versie dan de strikt formele cao-teksten. Beide boekjes zullen binnenkort ook weer op papier verschijnen. Maar de populaire versie is ondertussen hier al wel te downloaden als pdf bestand.

Fondsen

De Technische Groothandel kent een VUT-regeling (Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel (VUTECH), een vroegpensioenfonds (Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel (VPTECH) en een sociaal fonds (Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Technische Groothandel (FKBTech)). De Unie is bij al deze fondsen in het bestuur vertegenwoordigd.

De Unie Handel

De Unie Handel logoIn de Nederlandse handelsectoren zijn circa 1,2 miljoen mensen werkzaam. In diverse branches en bedrijven vervult De Unie een belangrijke rol.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws op De Unie Handel Twitter.

 

 

 

 

Belangenbehartiger(s)

Gerard van der Lit
M: 06-5252 2010
E: gerard.van.der.lit@unie.nl


Stel jouw vraag via de chat

Denk je dat je juridische hulp nodig hebt? Of wil je advies over een kwestie? 

Je kunt met ons chatten van 8.00 tot 18.00 uur. 

Waar staat De Unie voor?

Vakbond De Unie is een partner voor jou, die je motiveert, faciliteert en ondersteunt, bij het maken van keuzes over jouw belangen rond werk en inkomen. Als persoonlijke en betrokken vakorganisatie staan wij voor je klaar om jouw collectieve en individuele belangen te behartigen. Ga hier naar een overzicht van onze dienstverlening.