Zoeken
Je bent hier: Diensten > Fiscaal
 

De Unie Fiscaal

Fiscale vragen zijn vaak lastig. Je kunt informatie vinden bij de belastingdienst en via internet, maar hoe weet je zeker dat je de juiste keuzes maakt? De Unie kan je hierbij helpen.

 

Bel met onze Helpdesk Fiscaal en leg ons je vraag voor. Op basis van je lidmaatschap helpen wij je om de juiste interpretatie te geven aan de fiscale vragen die je hebt. Als het complexere zaken betreft, waarbij een specialist moeten worden ingezet, hanteren wij een gunstig uurtarief. 
Bel 0345 851963 of mail naar onze afdeling individuele dienstverlening.

 

 

 

Stel jouw vraag via de chat

Denk je dat je juridische hulp nodig hebt? Of wil je advies over een kwestie? 

Je kunt met ons chatten van 8.00 tot 18.00 uur. 

Stel jouw vraag via de chat

Denk je dat je juridische hulp nodig hebt? Of wil je advies over een kwestie? 

Je kunt met ons chatten op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur. 

Veelgestelde vragen

Per categorie vind je hier een overzicht van de meest gestelde vragen. Door op de categorie te klikken, verschijnen de vragen. Klik op de vraag naar keuze om ook het antwoord te zien. Staat je vraag er niet bij? Dan kun je, na registratie op deze website, ook je vraag per mail naar ons sturen.

Hoe maak ik een curriculum vitae (cv)?Welke vragen kan ik in een sollicitatiegesprek verwachten?Heb je tips voor een sollicitatiegesprek?Moet ik tijdens een sollicitatiegesprek overal antwoord op geven?Kan ik een assessment weigeren?Wanneer is een medische keuring toegestaan?Is een mondelinge arbeidsovereenkomst ook geldig?Wat is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?Wat is een concurrentiebeding?Wat is een relatiebeding?Kan een tijdelijke arbeidsovereenkomst tussentijds eindigen?Wanneer is er reden voor ontslag op staande voet?Wat is een opzegverbod?Hoe vaak mag in een proeftijd krijgen bij een bedrijf?Wat krijg ik bij contractontbinding via de kantonrechtersformule?Wat zijn de voorwaarden voor het aanpassen van de arbeidsduur?Hoe hoog is het minimumloon?Wanneer moet mijn loon uitbetaald worden?Waar kan ik vinden hoe hoog mijn loon zou moeten zijn?Mijn werkgever is failliet en ik krijg nog loon. Moet hij dit betalen?Wat moet ik doen als ik op non-actief ben gesteld?Krijg ik mijn loon doorbetaald als ik op non-actief ben gesteld?Hoe weet ik of er op mij een cao van toepassing is?Wat moet ik doen als mijn werkgever zich niet aan de cao houdt?Mijn bedrijf heeft geen cao. Wat nu?Wat is een functiewaardering?Voor welke gebeurtenissen krijg ik vrij?

Kan mijn werkgever zonder toestemming mijn vakantie inplannen?

Kan ik vakantiedagen meenemen naar volgend jaar?

Kan ik vakantiedagen verkopen of aankopen?

Wat gebeurt er met vakantiedagen bij het einde van mijn dienstverband?

Over welke inkomensbestanddelen ontvang ik vakantiegeld?

Hoe vraag ik calamiteitenverlof aan?

Mag een werkgever een verzoek voor calamiteitenverlof weigeren?

Wanneer heb ik recht op ouderschapsverlof?

Hoe kan ik het ouderschapsverlof opnemen?

Wat is de Wajong?Wanneer kom ik in aanmerking voor een Wajong-uitkering?Hoe ziet het verloop van mijn re-integratie er uit?Wat moet ik doen als ik na twee jaar nog steeds ziek ben?Wat doe ik als mijn werkgever niet meewerkt aan mijn re-integratie?Wat doe ik als ik het oneens ben met een herstelmelding door het UWV?Mag ik ontslag nemen of akkoord gaan met ontslag tijdens ziekte?Wat gebeurt er als mijn dienstverband tijdens mijn ziekte afloopt?Hoe lang wordt mijn loon bij ziekte doorbetaald?Kan ik bezwaar maken tegen een beslissing van UWV?

Wanneer heb ik recht op WW?

Kan ik tijdens een WW-uitkering werken, al dan niet gedeeltelijk?

Hoeveel vakantiedagen krijg ik tijdens mijn WW-uitkering?

Kan ik vanuit de WW een eigen bedrijf starten?

Wat gebeurt er als ik na mijn WW-periode nog geen werk heb?

Ik ben ziek op de dag dat ik werkloos wordt. Wat nu?

Hoe lang heb ik recht op een WW-uitkering?

Hoe vaak moet ik solliciteren als ik in de WW zit?

Mag ik tijdens de WW op vakantie?

Wat is passende arbeid?

Wanneer kan ik gekort worden op mijn WW-uitkering?

Wat is mantelzorg?

Wanneer ben ik mantelzorger?

Waar kan ik als mantelzorger terecht voor hulp en ondersteuning?

Wat is respijtzorg?

Wat is er gebeurt met het mantelzorgcompliment?

Welke rol kan de ondernemingsraad spelen bij mantelzorg?

Hoe combineer ik werk en mantelzorg?
Moet ik mijn werkgever vertellen dat ik mantelzorgtaken verricht?
Waar moet ik op letten wanneer ik overbelast dreig te raken?
Moet mijn werkgever mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid invoeren?

Wat is de Wmo?

Welke voorzieningen kan je aanvragen vanuit de Wmo?

Wie bepaalt of ik in aanmerking kom voor een Wmo-voorziening?

Is een telefonische indicatie voor de Wmo toegestaan?

Waar kan ik een verzoek voor een Wmo-voorziening indienen?

Wat is het verschil tussen een pgb en zorg in natura?

Moet ik een eigen bijdrage betalen bij de Wmo?

Kunnen de uren huishoudelijke hulp vanuit de Wmo uitgebreid worden?

Wat is respijtzorg?

A. Wordt mijn pensioen automatisch aangepast aan de inflatie?B. Wat gebeurt met mijn pensioen als ik ga scheiden?
C. Wat is ‘afstempelen’ ?
D. Hoe wordt het pensioen bij mijn werkgever opgebouwd?
E. Is waardeoverdracht verstandig?F. Wat is de dekkingsgraad van een pensioenfonds?G. Hoe kan de dekkingsgraad dalen of stijgen?H. Kan ik aanvullend sparen voor een hoger pensioen?
Is mijn werkgever verplicht een reiskostenvergoeding te betalen?Mag mijn werkgever zo maar eenzijdig de reiskostenregeling aanpassen?Hoe betaal ik mijn contributie vanuit het buitenland?Unie Premium - Wat valt onder de dekking Consument en Wonen?Unie Premium - Wat zijn de kosten van de rechtsbijstandverzekering?Unie Premium - Waarom kan de premie van de rechtsbijstand niet meetellen voor de belasting?Is er een wachttijd op de dienstverlening van De Unie?Unie Premium - Is er een wachttijd op de rechtsbijstand?Unie Premium - Waarom doet De Unie deze rechtshulp niet zelf?Unie Premium - Waarom een rechtsbijstandverzekering?Unie Premium - Geldt er een eigen risico?Unie Premium - Wie zijn verzekerd binnen het Premium lidmaatschap?Unie Premium - Wanneer hebben ook mijn gezinsleden dekking voor arbeidsrechtelijke diensten?Unie Premium - Ik heb een juridisch conflict, kan ik een rechtsbijstandverzekering afsluiten?Wat wordt op AOW-uitkering ingehouden?Als ik een hoog aanvullend pensioen heb, krijg ik dan minder AOW?Vanaf welk moment wordt de AOW uitgekeerd?Hoe moet ik een AOW-uitkering aanvragen?Hoe zit het met de AOW als ik naar het buitenland ga?Wie zijn verzekerd voor de AOW?Wat is de partnertoeslag?Wanneer bestaat recht op een partnertoeslag?Hoe hoog is mijn AOW-uitkering?Unie Premium - Ik heb al een rechtsbijstandverzekering via De Unie, waarom dan nu een nieuwe aanbieding?Wat verandert er voor de WWZ per welke datum?Wat is het overgangsrecht?Wat is er in het artikel 7:652 BW Proeftijd veranderd?Mag het wel bij een contract voor bepaalde tijd van 6 maanden en 1 dag?Als ik een opvolgend contract heb en daarmee zijn mijn contracten langer dan 6 maanden, mag het dan wel?Wat is er in dit artikel veranderd?Als je hebt getekend, kan je er dan nog iets tegen doen?Wanneer gaat het in en wat gebeurt er met concurrentiebeding in contracten die voor 1 januari 2015 zijn afgesloten?Als er een verlening van het contract voor bepaalde tijd plaatsvindt na 1 januari 2015 en weer voor bepaalde tijd moet er dan schriftelijk gemotiveerd worden waarom er een concurrentiebeding geldt?Wat is dat een aanzegverplichting?Geldt het voor ieder contract voor bepaalde tijd?Wat gebeurt er als de werkgever te laat is?Als de werkgever te laat is met de aanzegging en ik krijg toch een verlenging, heb ik dan ook recht op de vergoeding?Moet ik de vergoeding binnen een bepaalde tijd opeisen?Moet er altijd betaald worden?Vanaf wanneer geldt het?Welke slim trucje kan de werkgever uithalen?Wat verandert er?Vanaf wanneer gaat dat gelden?Kan de werkgever de ontslagroute kiezen?Moet de werkgever altijd naar UWV of kantonrechter?Kan de werknemer zich nog bedenken nadat hij heeft ingestemd of een beëindigingsovereenkomst heeft gesloten?Is het na de beslissing van UWV of de kantonrechter klaar?Wat is een vervaltermijn?Mogen de medewerkers van De Unie de leden en niet-leden bijstaan in de procedures.Wat is dat ook al weer?Hoe zat het ook al weer?Kan je dat toelichten met voorbeelden.Wat gaat er veranderen met de WWZ?Heb je nu ook voorbeelden?Hoe gaat dat in de praktijk na 1 juli 2015?Zijn er uitzonderingen?Blijven de termijnen hetzelfde?Hoe zit het dan met de opzegtermijn die de werkgever in acht moet nemen?Wat zijn de voorwaarden en mogelijkheden?Als de werknemer het niet eens is met de uitkomst wat dan?Kan ik nog steeds met wederzijds goedvinden het dienstverband beëindigen.Geldt dan ook de transitievergoeding of mag meer overeengekomen worden?Heb ik bedenktijd?Mag ik er dan iedere keer op terugkomen?Wat gaat er veranderen?Wat houdt dat in?Hou wordt dat berekend?Geldt er een maximum?Kan er meer betaald worden?Is de vergoeding vrij te besteden?Zijn er voor 50 plussers overgangsmaatregelen?Zijn er nog uitzonderingen voor kleine werkgevers?Moet de transitievergoeding ook betaald worden als de werknemer zijn werk niet heel goed heeft gedaan en dat is de reden waarom het dienstverband na 2 jaar niet wordt verlengd?Kun je dat toelichten met voorbeelden?Als de werkgever vindt dat hij de transitievergoeding niet hoeft te betalen, want kan je dan doen?Wat is de termijn daarvoor?Moet er altijd een transitievergoeding worden betaald?Mag er iets op de transitievergoeding in mindering worden gebracht?Mag je bij cao afwijken?Wanneer is de transitievergoeding nog meer niet verschuldigd?Als het financieel niet goed gaat, maar er is geen faillissement en geen surseance wat dan?Voorbeelden van de berekening van de transitievergoeding.Blijft die mogelijkheid bestaan?Gaat er in de WW ook nog iets veranderen?Ik word in 2014/2015 werkloos, heb ik dan al last van de afbouw?Van urenverrekening naar inkomstenverrekening. Wat betekent dat?Kan je met een voorbeeld toelichten hoe dat zal gaan?Gaan de verlaging van de duur naar 24 maanden ook gelden voor de WGA?In de wetteksten komen “nieuwe” woorden voor.Gaat er nog iets veranderen in de fiscale aftrek van de uitgaven voor specifieke zorgkosten? Wat zijn uitgaven voor specifieke zorgkosten?Welke uitgaven zijn van dit rijtje uitgezonderd? Kun je enige voorbeelden noemen van genees- en heelkundige behandelingen, andere hulpmiddelen en dieetkosten? Voor wie moeten de uitgaven zijn gedaan en wanneer? Zijn de uitgaven voor specifieke zorgkosten integraal aftrekbaar? Hoe werkt die drempel precies? Is deze systematiek hetzelfde als iemand een partner heeft? Is er nog iets geregeld voor de lagere inkomens? Waar moet ik op letten als ik aangifte inkomstenbelasting doe? Kun je beoordelen of mijn functiebeschrijving alle relevante informatie bevat?Kun je op basis van mijn functiebeschrijving een indelingsindicatie afgeven?Ik ben het niet eens met de indeling van mijn functie. Wat nu?Contact gegevens DAS Rechtsbijstand