Zoeken
 
Beroepsgoederenvervoer vakbond De Unie

Beroepsgoederenvervoer

In de sector Beroepsgoederenvervoer werken meer dan 160.000 mensen in diverse functies. De Unie is al sinds vele jaren betrokken bij het beroepsgoederenvervoer. En dat vaak dan wel ‘iets anders dan de anderen’. In deze omvangrijke sector komen we op voor de belangen van onze leden en de werknemers in het algemeen. Aan de cao-tafel, waar mogelijk in de bedrijven en zeker individueel.

 

Kaderleden

Dankzij een groep nauw betrokken kaderleden is het voor De Unie mogelijk om haar diensten te verlenen. Mensen uit verschillende groepen en bedrijven in de sector. Ook voor hen leuk en leerzaam om hiervoor activiteiten te verrichten. Ook iets voor jou? De bedrijfsledengroep (BLG) kan altijd versterking gebruiken.


Belangenbehartiger(s)

Ed Lecomte

Waar staat De Unie voor?

Vakbond De Unie is een partner voor jou, die je motiveert, faciliteert en ondersteunt, bij het maken van keuzes over jouw belangen rond werk en inkomen. Als persoonlijke en betrokken vakorganisatie staan wij voor je klaar om jouw collectieve en individuele belangen te behartigen. Ga hier naar een overzicht van onze dienstverlening.