Zoeken
Je bent hier: Nieuws & Opinie > Actueel nieuws
 
Actueel Nieuws
Al sinds een jaar proberen De Unie en de collegabonden NVLT, FNV Luchtvaart en CNV Vakmensen met Transavia afspraken te maken over een nieuwe cao. Tot onze teleurstelling hebben we afgelopen maandag 6 november 2017 moeten concluderen dat Transavia niet bereid is om voldoende te bieden om tot een nieuwe cao te komen. In deze info willen we uitleggen waarom en nodigen we je uit voor een gezamenlijke ledenvergadering.

De context

Nadat we als cao-partijen maandenlang hebben gesproken over een éénjarige cao, bleek voor de zomer dat Transavia geen kortlopende cao met alleen een loonsverhoging wilde afspreken. Ook bleken er andere onduidelijkheden te zijn. Daarom is besloten om na de zomer middels traditionele voorstellenbrieven verder te gaan onderhandelen. Inmiddels hebben we op basis hiervan weer een aantal overlegrondes gehad met Transavia.

Nu de economie aantrekt, zien we dat het enorm goed gaat bij Transavia. Hoewel de directie erg terughoudend is met het verstrekken van informatie over de voorgenomen CASK reductie, staat wel vast dat het grondpersoneel verreweg de meeste productiviteitsverbetering en kostenbesparingen heeft ‘geleverd’. Door de groei van de vloot zijn bij cabine en cockpit meer collega’s aangenomen. Op de grond is het aantal collega’s juist afgenomen. Meer werk met minder mensen betekent een groei in productiviteit per werknemer.

Het zal je niet ontgaan zijn dat de collega’s van Cabine inmiddels een nieuwe cao hebben. Tweemaal 1,5% loonsverhoging en een afspraak over aanpassing van de Werk- en Rusttijdenregeling. Dit moet leiden tot gezondere roosters. Ook is in de cao afgesproken dat als gevolg van de aanpassing de netto productiviteit meer dan 1% groeit, dit terugvloeit naar de cabinecollega’s.
 

Grootste verschil van mening

Transavia stelt zich op het standpunt dat de afgesproken loonsverhoging van tweemaal 1,5% bij Cabine ook maatgevend is voor het Grondpersoneel. Naast de bereidheid voor het verlengen van de werkgelegenheidsafspraak inclusief de vrijwillige vertrekregeling, heeft men materieel weinig te bieden voor de nieuwe cao.

De voorstellenbrieven van de grondbonden zien er heel anders uit. Na jaren van loonmatiging willen wij graag betere afspraken maken. Hierbij is verhoging van het loon erg belangrijk, maar ook de kwaliteit van de cao is van belang. Méér aandacht en ruimte voor de werk- en rusttijdenregeling, hogere functietoeslag vliegtuigonderhoud, meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid, mantelzorg, het generatiepact, reparatie van de WW, verbeteren van de winstdelingsregeling en dergelijke.

Terugwerkende kracht

Anders dan bij veel andere bedrijven of bedrijfstakken wil Transavia geen loonsverhogingen ‘met terugwerkende kracht’. Het feit dat de cao al op 31 december 2016 is afgelopen en Transavia geen enkele haast maakt om een cao af te spreken, maakt dat we dit niet accepteren. We hebben ons op het standpunt gesteld dat een (nog) latere ingangsdatum van een structurele loonsverhoging dient te worden ‘gerepareerd’ met een éénmalige verhoging voor het jaar 2017.

De grondbonden zijn het totaal niet eens met Transavia dat de loonafspraken van de cao Cabine bepalend zijn voor de Grond cao. Immers, het grondpersoneel heeft qua productiviteitsverbetering veel meer geleverd dan het Cabinepersoneel. Dit wordt ook door Transavia bevestigd. Wat ons betreft slaat het standpunt van Transavia nergens op. Wij onderhandelen over een eigen cao en zijn niet afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen over de Cabine cao. Als dat zo zou zijn dan zitten we aan de verkeerde onderhandelingstafel!

Hoe verder?

We hebben er aan de onderhandelingstafel alles aan gedaan om eruit te komen, maar dit is niet gelukt. Omdat Transavia op geen enkele manier bereid is ons tegemoet te komen zijn de cao-onderhandelingen voorlopig opgeschort. Voordat we überhaupt verder gaan, is het nu tijd om als grondbonden gezamenlijk met de leden te overleggen. Om samen te bepalen hoe we tot een goede cao voor het grondpersoneel gaan komen!

Daarom nodigen we je uit voor een gezamenlijke ledenvergadering van NVLT, FNV Luchtvaart, De Unie en CNV Vakmensen op:
 
Donderdag 23 november om 16:00 uur

Oude Verkeerstoren
Stationsplein Zuid-West 602 (2e verdieping),
1117 CN Schiphol-Oost


Ben je niet in de gelegenheid aanwezig te zijn, neem dan contact met mij of met André Boudewijn op. Het is immers van groot belang te weten wat jij en wat jouw collega's van de situatie vinden en samen te bepalen hoe we tot een goed cao-resultaat gaan komen. Het is tenslotte JULLIE cao!

Mede namens Huug Brinkers, Peter de Moor, Erik Kramer (NVLT), Birte Nelen, Max Mulder, Wil Blaas (FNV Luchtvaart), Michiel Wallaard (CNV), André Boudewijn (De Unie).
Informatie


Bedrijf: Transavia.com Airlines
Sectoren: Dienstverlening
Geplaatst in: Actueel Nieuws

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst; plaats er een.

Wil je reageren op nieuwsberichten? Log dan eerst in.
Nog geen account? Registreer je dan hier..

Bol.com actie

Ieder nieuw lid levert jou korting op bij Bol.com!

Unie word lid

Ben je zelf lid van De Unie en maak je een collega, familielid of vriend(in) ook lid? Dan ontvang je een kortingsbon van Bol.com ter waarde van € 12,50.

Het nieuwe lid dient zichzelf aan te melden. Nadat het nieuwe lid jouw gegevens heeft ingevuld ontvang je automatisch bericht.