Zoeken
Je bent hier: Nieuws & Opinie > Actueel nieuws
 
Actueel Nieuws
Stemming principe-akkoord cao Duiker Combustion Engineers
De Unie en jouw werkgever hebben op dinsdag 4 juli 2017 een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao bij Duiker Combustion Engineers.
 

Op vrijdag 7 juli 2017 heeft de belangenbehartiger, Gertjan Tommel, samen met de kaderleden Leon van Haaster en Ruben Kranenburg, een presentatie gegeven waarin de belangrijkste resultaten zijn besproken.

Deze ledenbrief bevat dezelfde punten, hier en daar wat uitgebreider beschreven. De inzet van De Unie kun je hier lezen. De cao 2014-2017 vind je hier en de beoogde cao 2017-2020 kun je hier lezen.

De tekst van de beoogde cao wordt nog nagelopen of er tijdens het proces van teksten maken en aanpassen niet onbedoeld zaken zijn weggevallen. Zo is de tekst rond de excedentenpensioen onbedoeld weggevallen, maar dat wordt dus hersteld. Uiteraard ontvang je na het uiteindelijke akkoord een volledig nieuwe cao van ons.

 
Dit zijn de belangrijkste punten
(Klik hier voor dezelfde punten maar met hier en daar meer uitleg)\.

 1. Looptijd: De cao kent een looptijd van 1 juli 2017 tot 1 juli 2020.

 2. Loonontwikkeling:
  per 1 juli 2017  -   1,4% structurele loonsverhoging
  per 1 januari 2018 -  1% eenmalige uitkering
  per 1 juli 2018  -  2% structurele loonsverhoging
  per 1 juli 2019  -  2,6% structurele loonsverhoging

  Totaal dus 6% over drie jaar en 1% eenmalig.

 3. Cao aanmelden: We gaan de cao aanmelden bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tot op heden wilde de werkgever hier niets van weten. 96% van de werknemers van Duiker wilde dit juist wel. Hiermee zorgen we ervoor dat de cao nawerking heeft en ook algemeen verbindend wordt.

 4. Eenzijdig wijzigingsbeding: We nemen het zogenaamd eenzijdig wijzigingsbeding in de cao op. Dit is conform artikel 7:613 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat onder meer dat de reden voor de wijziging zodanig zwaarwegend moet zijn, dat de belangen van de werknemer(s) in redelijkheid en billijkheid moeten wijken.
 5. De winstafhankelijke loyaliteitsuitkering wordt in de cao aangepast naar hoe het in de praktijk altijd is toegepast. We zijn tot de ontdekking gekomen dat de letterlijke tekstuele regeling verschilt van hoe de werkgever het tot op heden uitvoert. We hebben afgesproken dat de 1% eenmalig uitkering per 1 januari 2018 als een soort genoegdoening voor de foutieve uitvoering over het verleden geldt.

 6. Reiskostenregeling/overnachtingsvergoedingen: Duiker kent een vrij ingewikkelde reiskostenregeling/overnachtingsvergoedingen. Dit leidde tot onduidelijkheid en tot (onbedoelde) foutieve declaraties. Om die reden hebben we gekeken hoe we tot een “flatrate” konden komen zonder positieve of negatieve budgeteffecten voor werkgever en werknemer. We zijn gekomen tot een flatrate van € 100,00 per nacht voor iedereen die op dienstreis gaat. Omdat de afdeling Sales hiermee een flinke verbetering krijgt, hebben we afgesproken dat de maandelijkse standaard onkostenvergoeding voor Sales komt te vervallen.

 7. Behandeling van uren op reis (overwerk en reisuren): 
  1. We hebben als compensatie voor de inpassing van de flatrate (voor de afdeling Field Engineering is de nieuwe flatrate een verslechtering) afgesproken dat hetzelfde overwerktarief van 184% voor iedereen zal gelden en voor alle overwerkmomenten. Dit was al voor iedereen behalve Field Engineering.
  2. We hebben afgesproken dat de uren waarop gereisd worden (de uren waarop je van vertrekpunt naar bestemming aan het reizen bent), standaard 100% uitbetaald worden of als je dat zelf liever hebt als tijd voor tijd omgezet kunnen worden. Voor de omzetting naar tijd voor tijd zal je zelf actie moeten ondernemen in de toekomst.
  3. Overwerk op reis is tijd voor tijd voor iedereen, behalve Field Engineering daar wordt overwerk uitbetaald als de klant er voor tekent of er op andere wijze “bewijs” is dat deze uren gewerkt zijn (bijvoorbeeld in- en uitklokken).
  4. De urenpool (artikel 12.3.e) wordt afgeschaft en voor zover er een saldo is uitbetaald aan de betreffende Field Engineering werknemers.

 8. Dagvenster: De werktijden waarop je je werkdag kunt beginnen en eindigen hebben we aangepast vanwege de files rond Wateringen. Het dagvenster is een half uur vervroegd. Dit betekent dat je al om 07.00 uur kunt beginnen met werken en dat je dan om 15.30 uur naar huis mag gaan. Je kunt op zijn laatst om 09.00 uur beginnen en om 17.30 uur naar huis.

 9. Vergoeding woon/werkverkeer: De regeling voor het vergoeden van woon/werkverkeer (de € 0,19 kilometervergoeding) is aangepast. De nieuwe regeling is gelijk aan die de Belastingdienst hanteert en gaat uit van 214 werkbare dagen per jaar bij een voltijdsdienstverband. De huidige/oude regeling ging uit van 206 werkbare dagen.

 10. Studiekostenregeling: De regeling rond kosten gemoeid met een opleiding/studie/workshop/training/cursus is vereenvoudigd. Je werkgever gaat nu (na overeenstemming dat de opleiding/workshop/cursus/training/studie gevolgd gaat worden) alle kosten vergoeden. Er komt wel een studieovereenkomst voor opleidingen boven de € 1.000,-. Wanneer werknemer in het eerste jaar na afronding vertrekt betaald deze 50% van de kosten terug aan werkgever. In het tweede jaar wordt die 50% in 12 maanden afgebouwd naar 0% in maandelijkse gelijke treden.

 11. Verlof: De cao maakt onderscheid tussen wettelijke vakantiedagen (4 x 40) en verlof (144 uur). De huidige regeling zegt dat er maximaal 120 uur vakantie en verlof meegenomen kan worden naar het nieuwe jaar. We hebben nu afgesproken dat 80 uur verlof maximaal meegenomen kan worden naar het nieuwe jaar. Staan er meer verlofuren dan 80 uur dan zullen deze in het nieuwe jaar uitbetaald worden. Mochten mensen willen sparen voor een grote trip of wellicht sabbatical dan kunnen daar aparte afspraken over gemaakt worden.

 12. Ziekte/Arbeidsongeschiktheid: De huidige cao-regeling past tekstueel niet meer bij de huidige wettelijke regels rond loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid. Daarom hebben we een nieuwe formulering gekozen die qua regeling exact gelijk is maar tekstueel beter aansluit bij wat we nu precies bedoelen.

 13. Almotie: We gaan werken aan een regeling die we almotie noemen. Onderdeel hiervan is ook demotie. De AL staat voor wat in de filmwereld gebruikt wordt voor alle leeftijden. Motie oftewel dynamiek op alle leeftijden waarbij welzijn een grote rol speelt. Doel is om per 1 januari 2018 een regeling almotie voor Duiker Combustion Engineers te maken. Wanneer er meer bekend is over hoe dit eruit komt te zien, komen we bij jou terug.
 14. Leesbaarheid cao: De komende cao-periode gebruiken we om de cao door te lopen en waar mogelijk de leesbaarheid te verhogen. We proberen nadrukkelijk de tekst te vereenvoudiging zonder dat wat we bedoelen of afgesproken hebben teniet te doen. Ook dit is een procesafspraak.

We denken met de genoemde afspraken een prima en evenwichtig resultaat bereikt te hebben. We hopen dat onze leden dat ook vinden. We hebben onze leden per e-mail uitgenodigd om hun stem uit te brengen.

Vragen?

Voor vragen kun je terecht bij Gertjan Tommel. Je kunt hem hier een e-mail sturen of je kunt hem bellen op 06-52522034..


Informatie


Sectoren: Dienstverlening
Branche: Ingenieurs- en adviesbureaus
Geplaatst in: Actueel Nieuws

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst; plaats er een.

Wil je reageren op nieuwsberichten? Log dan eerst in.
Nog geen account? Registreer je dan hier..

Bol.com actie

Ieder nieuw lid levert jou korting op bij Bol.com!

Unie word lid

Ben je zelf lid van De Unie en maak je een collega, familielid of vriend(in) ook lid? Dan ontvang je een kortingsbon van Bol.com ter waarde van € 12,50.

Het nieuwe lid dient zichzelf aan te melden. Nadat het nieuwe lid jouw gegevens heeft ingevuld ontvang je automatisch bericht.