Zoeken
Je bent hier: Nieuws & Opinie > Actueel nieuws
 
Actueel Nieuws
Cao, pensioen en handtekeningenkwestie bij ABNAMRO

In dit bericht wordt ingegaan op de cao-onderhandelingen, het pensioen en de handtekeningenkwestie. Leden zijn per e-mail gevraagd om gebruik te maken van de mogelijkheid om hun stem uit te brengen over de wisseling van de pensioenuitvoerder voor de Netto pensioenregeling.

 

Cao-onderhandelingen


Aan het einde van dit jaar loopt de huidige cao af en gaan we onderhandelen over een nieuwe cao vanaf 1 januari 2018. De onderhandelingen starten in september 2017 en lopen door tot in december 2017. Ter voorbereiding op de onderhandelingen hebben de bonden en HR op 6 juli  2017 een kick-off sessie gehouden met presentaties over enkele cao-thema’s, de strategie en de cijfers van de bank, agile werken, macro-economische verkenningen en de arbeidsmarkt. 
 

Thema’s vanuit medewerkers


In juni zijn de leden gevraagd welke onderwerpen belangrijk zijn in de komende cao-onderhandelingen. Er kwamen reacties gerelateerd aan de thema’s waarderen & belonen, inzetbaarheid, werkdruk, balans werk & privé, mantelzorg en ouderenbeleid. Ook kwam een paar keer het sociaal plan terug maar dat loopt nog door tot 1 januari 2020 en staat niet op de agenda om over te onderhandelen.

 

Proces inzetbrief


De genoemde thema’s hebben een plek gekregen in de concept inzetbrief van De Unie. Dit concept inzet is een eerste keer in de kadergroep van De Unie besproken. In juli en augustus volgen hier nog twee kaderbijeenkomsten over. Vervolgens krijgen de leden hem toegestuurd en vragen we hun reactie hier over te geven. Dinsdag 12 september 2017 wisselen we de formele inzetbrieven van de bonden en de werkgever uit en starten we de onderhandelingen.

 

Pensioenuitvoerder


Wij hebben met ABNAMRO gesproken over een wijziging van de pensioenuitvoerder voor de Netto pensioenregeling. De Netto pensioenregeling is een vrijwillige pensioenregeling waarin je als medewerker pensioen kunt opbouwen als je salaris hoger is dan het maximum pensioengevend salaris van EUR 103.317,-- bruto per jaar. De pensioenuitvoerder is het bedrijf waarin het pensioengeld is ondergebracht en van waaruit de pensioenen worden uitgekeerd.  

Het pensioengeld uit de Netto pensioenregeling van ABNAMRO is sinds 1 januari 2015 ondergebracht bij de Premie Pensioeninstelling ABNAMRO Pensioenen. ABNAMRO wil dit pensioengeld vanaf 1 januari 2018 gaan onderbrengen bij het ABNAMRO Pensioenfonds. Het Pensioenfonds is nu al de pensioenuitvoerder voor de 'gewone' pensioenregeling van ABNAMRO (de CDC-pensioenregeling). Het Pensioenfonds beheert het pensioenvermogen, verzorgt de pensioenuitkeringen en zorgt ervoor dat hierover goed gecommuniceerd wordt.  

Vanaf de start van de Netto pensioenregeling per 1 januari 2015 is het de bedoeling van ABNAMRO geweest dat het Pensioenfonds ook de uitvoering van deze pensioenregeling op zich zou nemen, maar dit was niet goed mogelijk vanwege wettelijke beperkingen aan het Pensioenfonds die deelname voor medewerkers onaantrekkelijk maakten. Vanwege gewijzigde wetgeving kan het Pensioenfonds de uitvoering van de Netto pensioenregeling nu wel op zich nemen. 

Om de uitvoering van de pensioenregeling over te dragen, zal ABNAMRO de Premie Pensioeninstelling ABN AMRO Pensioenen verzoeken om het aldaar door medewerkers opgebouwde pensioenvermogen over te dragen aan het Pensioenfonds. Dit heet een collectieve waardeoverdracht. Als je overigens niet wilt dat het pensioen dat je hebt opgebouwd wordt over gedragen aan het Pensioenfonds, dan kun je dat aangeven. Je ontvangt een brief van het Pensioenfonds waarin de gevolgen van een waardeoverdracht inzichtelijk worden gemaakt.   

Voordelen van het overbrengen van de uitvoering van de Netto pensioenregeling naar het Pensioenfonds: 

  1. Alles wat met de uitvoering van de ABNAMRO pensioenregelingen te maken heeft komt in één hand. Je hebt als medewerker één aanspreekpunt en één pensioenportaal. Dit geldt ook voor ABNAMRO als werkgever. 
  2. Op grond van gewijzigde wetgeving wordt het mogelijk om een variabele pensioenuitkering te ontvangen vanaf datum pensioeningang. Dit heeft als voordeel dat niet op één moment (datum pensioeningang) een pensioenuitkering moet worden aangekocht. Wel is het zo dat de pensioenuitkering jaarlijks omhoog of omlaag kan gaan. De verwachting is dat een variabel pensioen leidt tot een hoger pensioen. Het Pensioenfonds biedt deelnemers een variabele pensioenuitkering aan. Deelnemers die geen variabel pensioen wensen, kunnen voor datum pensioeningang kiezen voor een vaste pensioenuitkering bij een andere pensioenuitvoerder. 
  3. Er is volop discussie over de toekomstige inrichting van het pensioenstelsel in Nederland. Toekomstige veranderingen kunnen makkelijker geregeld worden als alles wat met de pensioenregelingen van een werkgever te maken heeft, bij één vertrouwde pensioenuitvoerder is ondergebracht. Dit is in het belang van de medewerkers die deelnemen aan deze pensioenregelingen ten behoeve waarvan wij met de bank afspraken maken. 
We zijn uitvoerig in gesprek geweest met de bank en het pensioenfonds over de wijziging van pensioenuitvoerder en zijn het eens met het voorstel om de uitvoering van de Netto pensioenregeling vanaf 1 januari 2018 bij het Pensioenfonds onder te brengen. 
 

Fiscale pensioenleeftijd


Per 1 januari 2018 wijzigt de huidige wettelijke fiscale pensioenleeftijd van 67 naar 68 jaar. Deze wijziging hebben we besproken met ABNAMRO zonder hier overeenstemming over te bereiken. We hebben besloten dit punt mee te nemen in de onderhandeling over een nieuwe cao die start op 12 september 2017. Aangezien het pensioenfonds de uitkomst van de onderhandelingen tijdig moet inregelen, zullen we op dit punt een deelresultaat aan de leden voorleggen voordat we hen het totaalresultaat op de cao ter stemming aanbieden.  

 

Hypotheekdossier


Het hypotheekdossier is nog steeds onderwerp van gesprek in het periodiek overleg van de bonden en HR. Na een eerdere toelichting van Gwendolyn van Tunen en Wies Wagenaar heeft Tineke Zwaagman van Compliance de stand van zaken in de handtekeningenkwestie gegeven. Zonder in te kunnen gaan op specifieke informatie kan er wel gesteld worden dat een geheel van factoren heeft geleid tot de handtekeningenkwestie. Daarbij hebben niet alleen medewerkers maar ook de bank zelf een aandeel in gehad. Er zijn en worden diverse maatregelen genomen om zaken anders aan te pakken en tot een cultuurverandering te komen. De eerder gestelde vragen van De Unie in deze zaak zijn door de bank beantwoord.
 

Eigen regie


ABNAMRO en De Unie vinden het belangrijk dat onze leden actief aan hun eigen ontwikkeling en hun eigen loopbaan werkt. Er is in de cao afgesproken dat zij een keer per drie jaar kosteloos een loopbaantraject mogen doorlopen bij een externe partij. Wij zijn door ABNAMRO geselecteerd om dat te doen. Speciaal voor hen hebben we een loopbaantraject ontwikkeld. Doe een loopbaancheck bij De Unie. Kijk hier voor het programma!

 

Reageren


Via de kaderleden van De Unie krijgt Emanuel Geurts input voor de overleggen. Wil je hem een overlegpunt meegeven? Mail of bel hem dan of neem contact op met een van de Uniekaderleden. Als je wilt reageren naar aanleiding van deze brief, dan kan je hem bereiken via 06-52522074 .Voor individuele vragen kan het je beste terecht bij de afdeling individueledienstverlening via  bellen op 0345-851963. Informatie


Bedrijf: ABN-AMRO
Sectoren: Finance
Geplaatst in: Actueel Nieuws

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst; plaats er een.

Wil je reageren op nieuwsberichten? Log dan eerst in.
Nog geen account? Registreer je dan hier..

Bol.com actie

Ieder nieuw lid levert jou korting op bij Bol.com!

Unie word lid

Ben je zelf lid van De Unie en maak je een collega, familielid of vriend(in) ook lid? Dan ontvang je een kortingsbon van Bol.com ter waarde van € 12,50.

Het nieuwe lid dient zichzelf aan te melden. Nadat het nieuwe lid jouw gegevens heeft ingevuld ontvang je automatisch bericht.